top of page

Algemene Voorwaarden

Alle contact tussen personen en kunstenaar/ trainer Elisabeth Veerbeek vindt plaats op een strikt persoonlijke basis en is geheel experimenteel. Interpretatie en opvolging van acties door personen zijn geheel voor eigen risico van deze personen, en waart de trainer/kunstenares vrij van iedere vorm van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Elisabeth Veerbeek is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te kopieren of op andere wijze her te gebruiken. Het auteursrecht en intellectueel eigendom berust bij Elisabeth Veerbeek, Rotterdam tenzij anders aangegeven. Gemaakte tekeningen en schilderijen vallen onder het copyright van Elisabeth Veerbeek.

Op alle activiteiten zijn de Algemene Voorwaarden van kracht.

bottom of page