Algemene Voorwaarden

Alle contact tussen personen en het medium/ spirit artist/ spiritueel coach (Elisabeth Bieze-Veerbeek) vindt plaats op een strikt persoonlijke basis en is geheel experimenteel. Aan al wat plaatsvindt kunnen geen rechten ontleend worden, noch is het medium een behandelaar, zorgaanbieder of therapeut en wordt dit niet ter vervanging van bestaande gezondheidszorg (artsen, psychologen, psychiaters, paramedici etc.) geboden. Informatie mag niet zonder voorafgaande toestemming van het medium aan derden worden overlegd of verteld. Interpretatie en opvolging van acties door personen zijn geheel voor eigen risico van deze personen, en waart het medium/ spirit artist/spiritueel coach vrij van iedere vorm van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. Afmelden van afspraken kan kosteloos tot 24 uur voor de afspraak daarna wordt de afspraak in rekening gebracht evenals niet nagekomen afspraken. Als je een afspraak maakt ga je hiermee akkoord. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het medium/spirit artist/spiritueel coach en Praktijk Wings of Light is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Elisabeth Bieze-Veerbeek en Praktijk Wings of Light Rotterdam tenzij anders aangegeven. Gemaakte tekeningen en schilderijen vallen onder het copyright van Elisabeth Bieze-Veerbeek.

Op alle activiteiten zijn de Algemene Voorwaarden van kracht.