top of page

Algemene Voorwaarden

Alle contact tussen personen en kunstenaar/ trainer Elisabeth Veerbeek vindt plaats op een strikt persoonlijke basis en is geheel experimenteel. Interpretatie en opvolging van acties door personen zijn geheel voor eigen risico van deze personen, en waart de trainer/kunstenares vrij van iedere vorm van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Elisabeth Veerbeek is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te kopieren of op andere wijze her te gebruiken. Het auteursrecht en intellectueel eigendom berust bij Elisabeth Veerbeek, Rotterdam tenzij anders aangegeven. Gemaakte tekeningen en schilderijen vallen onder het copyright van Elisabeth Veerbeek.

Op alle activiteiten zijn de Algemene Voorwaarden van kracht.

Betalinsvoorwaarden cursussen: Bij afzegging van de cursus tot 48 uur voor aanvang van de cursus krijg je het bedrag minus €25 teruggestort. Bij afzegging  tussen 48 uur en 24 uur van tevoren krijg je 50% teruggestort. Bij afzegging binnen 24 uur voor aanvang van de workshop/cursus ben je het volldige cursusgeld verschuldigd. Ook wanneer je afgesproken hebt het workshop-cursusgeld contant te betalen ben je verplicht om bij afzegging het bedrag alsnog over te maken conform boventaande percentages.

bottom of page