top of page

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die Elisabeth Veerbeek Kunst & Mediumschap verwerkt
Bovengenoemde verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt. De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer (wordt niet opgeslagen in een database, blijft echter in mijn ING of Paypal zichtbaar voor Elisabeth Veerbeek)

Het doel van de persoonsgegevens

 • U te kunnen mailen of bellen als dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • U op de hoogte te houden van onze diensten.

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 • U te mailen over inhoudelijke zaken betreft de cursus of workshop die u bij Elisabeth Veerbeek volgt of die u volgt bij docent Elisabeth Veerbeek in een samenwerking met Centrum Sensibel.

 • Het afhandelen van uw betaling.

 • Het bijhouden van deelnemerslijsten van trainingen, workshops of opleiding.

Hoe lang gegevens bewaard worden
Elisabeth Veerbeek zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor Elisabeth Veerbeek. ivm dienstverlening. In het geval van workshops/ opleiding bij Centrum Sensibel zijn naam en emailadres ook beschikbaar voor de eigenaar van het centrum, vanwege de organisatie van de trainingen. Uw gegevens worden alleen met medecursisten gedeeld na uw toestemming. Deze worden niet met derden gedeeld zonder uw toestemming en worden alleen verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Nieuwsbrief
Elisabeth Veerbeek verstuurt nieuwsbrieven aan hen die hiervoor toestemming geven. Wanneer u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u dit laten weten en wordt u van de adressenlijst verwijderd. Een verplichte maatregel van de AVG is dat Elisabeth Veerbeek vanaf 25 mei 2018 uw toestemming nodig heeft voor het toesturen van nieuwsbrieven en zal dus expliciet toestemming vragen voor het toesturen van de nieuwsbrieven via email.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@elisabethveerbeek.com. Elisabeth zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Elisabeth Veerbeek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Computers met databasen van deelnemers en cliënten zijn voorzien van wachtwoorden. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@elisabethveerbeek.com.


Contactgegevens Elisabeth Veerbeek
Fazantstraat 162A, 3083ZR Rotterdam
06-18553490 info@elisabethveerbeek.com

bottom of page