Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die Praktijk Wings of Light verwerkt
Praktijk Wings of Light verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt. De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Geboortedatum

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer (wordt niet opgeslagen in een database, blijft echter in mijn ING of Paypal zichtbaar voor Elisabeth Bieze-Veerbeek)

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Bij individuele sessies verwerkt Elisabeth Bieze-Veerbeek van Praktijk Wings of Light geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens of gegevens die tijdens een reading naar voren komen. Wanneer er aantekeningen tijdens een consult gemaakt worden dan worden deze direct na het consult vernietigd.

 

Het doel van de persoonsgegevens

 • U te kunnen mailen of bellen als dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • U op de hoogte te houden van onze diensten.

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 • U te mailen over inhoudelijke zaken betreft de opleiding of workshop die u bij Praktijk Wings of Light volgt of die u volgt bij docent Elisabeth Bieze-Veerbeek in een samenwerking met Centrum Sensibel of Centrum Van-Daar.

 • Het afhandelen van uw betaling.

 • Het bijhouden van deelnemerslijsten van demonstraties mediumschap, trainingen, workshops of opleiding.

 • Uw geboortedatum kan worden gebruikt voor afstemming op u i.v.m  readings of het maken van auragraphs.

Hoe lang gegevens bewaard worden
Praktijk Wings of Light zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor Elisabeth Bieze-Veerbeek. In het geval van een demonstratie mediumschap zijn eventueel naam en emailadres ook beschikbaar voor het medium waarmee Elisabeth Bieze-Veerbeek tijdens dit evenement samenwerkt ivm verdere dienstverlening. In het geval van workshops/ opleiding bij Centrum Sensibel zijn naam en emailadres ook beschikbaar voor de eigenaar van het centrum, vanwege de organisatie van de trainingen. Praktijk Wings of Light deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Nieuwsbrief
Praktijk Wings of Light zal beginnen met het versturen van nieuwsbrieven aan hen die hiervoor toestemming geven. Wanneer de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u dit laten weten en wordt u van de adressenlijst verwijderd. Een verplichte maatregel van de AVG is dat Praktijk Wings of Light vanaf 25 mei 2018 uw toestemming nodig heeft voor het toesturen van nieuwsbrieven en zal dus expliciet toestemming vragen voor het toesturen van de nieuwsbrieven via email.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wingsoflight.nl. Praktijk Wings of Light  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Praktijk Wings of Light neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Computers met databasen van deelnemers en cliënten zijn voorzien van wachtwoorden. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@wingsoflight.nl.


Contactgegevens Praktijk Wings of Light
Fazantstraat 162A, 3083ZR Rotterdam
06-18553490 info@wingsoflight.nl